• Przykładowy podpis 1

  • Przykładowy podpis 2

  • Przykładowy podpis 3

  • Przykładowy podpis 4

  • Przykładowy podpis 5

  • Przykładowy podpis 6

  • Przykładowy podpis 7

  • Przykładowy podpis 8

  • Przykładowy podpis 9

  • Przykładowy podpis 10

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zadzwoń 502 043 109

Poradnik - Krótki opis świadczonych usług

Geodezyjna mapa do celów projektowych

Mapa do celów to najczęściej zamawiana usługa u geodety. To właśnie na mapie do celów projektowych projektant tworzy obraz całej inwestycji. Nanosi poszczególne jej elementy zamówione prze inwestora, czyli budynki, przyłącza wodne, kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne, i inne. Mapa do celów projektowych zazwyczaj sporządzana jest w skali 1:500 lub 1:1000. Do pozwolenia na budowę wymagana jest wersja „analogowa” czyli mapa na folii.  Dla projektantawykonywana jest wersja cyfrowa. Dla indywidualnych zleceńtworzymy mapę 3D. Przekazujemy mapy w wersji cyfrowej w popularnych formatach DWG,DXF,DGN.

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych

 

Kompleksowo prowadzimy prace związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu na „gruncie”. Nowoczesny sprzęt zapewnia wysoką dokładność wyznaczanych elementów. Wyznaczenie domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, ibardziej skomplikowanych projektów musimy wcześniej przygotować, aby sprawdzić miary podane przez projektanta, a odległości od granic nie przekraczały tych, na które pozwala na prawo lub plan zagospodarowania działki.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 

 

Zgodnie z prawem inwestor ma obowiązek zinwentaryzować budowle oraz wszystkie sieci i przyłącza. W tym celu potrzebne jest sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. W przypadku „uzbrojenia terenu” są to mapy pomiaru powykonawczego i szkice. W zależności od wymagań instytucji branżowych mogą to być też szkice i pliki z danymi numerycznymi. Dla inwentaryzacji nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków konieczne jest sporządzenie nie tylko mapy. Dla budynków sporządzić należy założyć kartę budynku zawierającą dane o roku rozpoczęcia budowy jej zakończenia, materiału użytego do budowy, ilości kondygnacji powierzchni zabudowy. Dla terenów budowlanych (tych przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane) należy wykonać zmianę użytku, jeśli nie była wcześniej wykonana. Powierzając nam realizację inwentaryzacji geodezyjnej macie państwo pewność że dopełnimy wszystkich formalności, oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy, sieci oraz budowli.

Podziały nieruchomości

 

Nieruchomość to nie tylko działka. Nieruchomość stanowią również budynki. A zatem możliwy jest podział działki jak i wydzielenie lokali lub podział budynku. Najczęstszym zadaniem dla geodetów jest jednak podział działki. Przed przystąpieniem do czynności podziałowych należy przemyśleć jak najkorzystniej podzielić daną działkę. Wydzielana działka musi mieć dostęp do drogi publicznej. Można to uczynić poprzez przemyślane sporządzenie wstępnego projektu podziału. Dostęp do drogi można zapewnić nie tylko przez wydzielenie osobnej działki. Można ustanowić służebność zapewniającą prawo przejazdu każdoczesnemu właścicielowi. Jeśli zdecydujecie się państwo na powierzenie tego zadania naszej firmie dołożymy wszelkich starań aby podział został wykonany zgodnie z Państwa oczekiwaniami a jednocześnie tak aby kolejni użytkownicy działek nie ponosili konsekwencji z tytułu źle przemyślanego podziału. Należy pamiętać, iż wydzielone działki zostają dla kolejnych pokoleń.

Wznowienia granic

Jest najtańszą i najszybszą formą, aby dowiedzieć się jak przebiega aktualna granica. Jest jeden warunek, który musi być spełniony by było ono wykonalne. Materiały zgromadzone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej muszą być wystarczające.

Rozgraniczenie nieruchomości, ustalenie granic

Nie zawsze można wznowić punkty graniczne z dostępnych materiałów geodezyjnych. Zachodzi wtedy potrzeba przeprowadzenia rozgraniczenia.

 

O powodzeniu tego zadania często decyduje doświadczenie osoby prowadzącej rozgraniczenie. Rzetelne przebadanie wszystkich dokumentów to podstawa. To bardzo żmudne i pracochłonne zadanie. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów staramy się aby strony zawarły porozumienie na etapie rozgraniczenia w postępowaniu administracyjnym. Nie zawarcie go w tym trybie może skutkować przekazaniem sprawy z urzędu do sądu. Jak wiadomo sprawy sądowe nie należą do najtańszych a geodeci przysięgli korzystają dokładnie z tych samych dokumentów.

Warunki zabudowy

 

W przypadku braku planu zagospodarowania do uzyskania pozwolenia na budowę wymagana jest decyzja WZ. Jest ona czymś w rodzaju planu zagospodarowania dla danej działki. Decyzja ta określa jaka inwestycja może zostać zrealizowana na danej działce.

 

Nasze realizacje